Driestar educatief zoekt jaarlijks voor het project Zien! 
 

Stagiair(e)s

Doorontwikkeling pedagogisch expertsysteem Zien!

 

Context

Via de ParnasSys Academie, een afdeling van Driestar educatief, zijn wij kennispartner en implementatiepartner voor ParnasSys, het leerlingvolg- en administratiesysteem dat is gemaakt door Topicus. Wij ontwikkelen kennis voor de (door)ontwikkeling van ParnasSys en aan ParnasSys gelieerde producten (modules). Ook ontwikkelen we scholing voor implementaties van ParnasSys en de bijbehorende modules. Driestar educatief is al jaren de scholingspartner van ParnasSys. Tientallen onderwijsadviseurs verzorgen door het hele land, op alle soorten scholen begeleiding bij het goed gebruik van ParnasSys en de verschillende modules. Wij zijn verantwoordelijk voor de kennis, inhoud, inhoudelijke helpdesk en implementatie van het pedagogische expertsysteem Zien! (ga voor meer informatie over Zien! naar www.zienvooronderwijs.nl). Er is een versie voor het PO en het VO. 

Werkzaamheden

De focus ligt vooral op beleids- en productontwikkeling gerelateerd aan de thema’s sociaal-emotionele ontwikkeling, schoolontwikkeling, leerkrachtbegeleiding, en opvoedingsondersteuning.
De exacte invulling voor de stage wordt in overleg vastgesteld. We proberen rekening te houden met interesses en persoonlijke leerdoelen van de stagiaire. Tijdens de sollicitatiegesprekken zullen we toelichten op welke onderdelen uit het Zien! projectplan je een bijdrage zou kunnen leveren. Je kunt dan aangeven waar je voorkeur naar uit gaat. De stagebegeleiding wordt verzorgd door een inhoudelijk deskundige orthopedagoog/onderwijsadviseur. Je werkt samen met een projectmedewerker en je mag meelopen met onderwijsadviseurs.
 
De stage-activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit:
 • Onder leiding van een projectleider meewerken aan de realisatie van de afgesproken zaken uit het projectplan van Zien!. Met name wat betreft de inhoudelijke doorontwikkeling van Zien! en aanverwante producten. Hierbij kun je denken aan een oudervragenlijst en opvoedingssuggesties voor ouders, of scholingsaanbod voor leerkrachten over het begeleiden van het sociaal-emotioneel functioneren van meerbegaafden of kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking;
 • (wetenschappelijke) informatie verzamelen, analyseren en bewerken en beschikbaar stellen aan collega’s en gebruikers rond sociaal-emotionele thema’s;
 • schrijven van teksten voor PR activiteiten;
 • handleidingen schrijven en actualiseren;
 • testen van nieuwe (versies van) producten;
 • herschrijven en theoretisch onderbouwen van de huidige handelingssuggesties voor leerkrachten en ouders;
 • ontwikkelen van demo- en presentatiefilmpjes (zowel voor leerkrachten als voor ouders);
 • meedenken over het verder uitwerken van een visie op (het versterken van het) sociaal-emotioneel functioneren vanuit de christelijke identiteit. 

  Wat vragen wij?

 • Je volgt een relevante master bijvoorbeeld Onderwijskunde of Pedagogische wetenschappen, of een HBO opleiding Pedagogiek; 
 • kennis van Zien! is een pré;
 • ervaring in of affiniteit met het basis- en/of voortgezet onderwijs is een pré;
 • grote mate van zelfstandigheid en punctualiteit;
 • beschikken over organisatie- en planningsvaardigheden;
 • soepel kunnen switchen tussen het denken en werken op hoofdlijnen én het uitwerken van ideeën op concreet niveau;
 • onderzoekende en pro-actieve houding als het gaat om doorontwikkeling van bestaande producten en ontwikkeling van nieuwe producten;
 • klantgerichtheid;
 • zelfstandig literatuurstudie kunnen doen;
 • een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • bereidheid om het onderwerp van het scriptie-onderzoek te relateren aan Zien!;
 • het onderschrijven van onze christelijke identiteit, de grondslag van onze instelling (namelijk dat de Bijbel de norm is van waaruit we handelen) en een hartelijk verbondenheid met het gereformeerd belijden;
 • het delen van onze kernwaarden;
 • verbondenheid met het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs.  

Wat bieden wij?

Wij bieden voor elk cursusjaar een stage-omvang van (meer dan) 300 uur, verdeeld over minimaal 6 maanden. Er zijn ook mogelijkheden voor een afgebakende opdracht passend bij een kleinere stage-omvang. Kandidaten die beschikbaar zijn voor een kleinere stage-omvang worden daarom ook uitgenodigd om te reageren. Bij voorkeur denken we aan één of twee dagen per week, waarbij je minimaal één dag op de hogeschool werkzaam bent. De overige uren mogen bijvoorbeeld ook thuis gemaakt worden. Daarnaast krijg je uitgebreide begeleiding en veel mogelijkheden om verschillende kanten van onze boeiende organisatie te leren kennen door mee te lopen.

Organisatie

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het  christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen we met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Ons ideaal is mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hun iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben. Daar maken we ons sterk voor, samen met scholen, (aankomende) leraren, ouders en achterban. We ontwikkelen kennis op drie gebieden: leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van onze organisatie.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bertine Haverhals, e-mail b.haverhals@driestar-educatief.nl.
 
Enthousiast over bovenstaande kansen en mogelijkheden? Solliciteren kan door middel van het sollicitatieformulier.
Solliciteer direct!
 
Aanhef:


Waar zag je de vacature?:





 
     
In onze sollicitatiecode lees je hoe wij sollicitaties behandelen.