Driestar educatief is op zoek naar een 

Regisseur Onderzoek, onderwijs en innovatie (OO&I) (0,5 fte)

Leraren inspireren en ondersteunen voor goed, christelijk onderwijs. Dat is onze missie. Het onderzoek dat vanuit ons onderzoekscentrum Christelijk leraarschap gebeurt, moet daaraan dienstbaar zijn. 
Ons onderzoek is praktijkgericht. De onderzoeksvragen komen uit de onderwijspraktijk en de resultaten moeten daar van belang zijn. Zowel de eigen opleidingen als de scholen in het werkveld vormen de groep belanghebbenden van het onderzoekscentrum. De kennis die we verwerven is toepasbaar binnen de opleidingen of vindt zijn weg naar scholen via advies, methoden en producten. Op deze manier draagt het onderzoekscentrum bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zowel de opleidingen van Driestar educatief als de onderwijspraktijk van de scholen in het werkveld. 
 
De onderzoeken staan onder leiding van onze lectoren en onze regisseur onderzoek, onderwijs en innovatie. 

De regisseur is de spin in het web van het onderzoekscentrum die kansrijke ontwikkelingen en processen versterkt. Zij/hij doet er alles aan om het onderzoekscentrum goed te positioneren en te laten functioneren.  

Dit ga je doen 

1. Ontwikkelen en uitvoer van de onderzoeksagenda 

 • Je neemt kennis van en analyseert ontwikkelingen betreffende kennisontwikkeling binnen het hoger onderwijs en de samenleving en vertaalt deze in overleg met de lectoren naar voorstellen voor kennisontwikkeling binnen de eigen organisatie. 
 • Je adviseert het managementteam met betrekking tot kennisontwikkeling en denkt mee in strategische vraagstukken waarin kennisontwikkeling een rol speelt. 
 • Je zorgt voor de totstandkoming en uitvoering van de onderzoeksagenda. 
 • Je denkt mee bij nieuwe initiatieven, onderzoeksprojecten en promotietrajecten. 

2.    Positionering van het onderzoekscentrum 

 • Je zorgt intern en extern voor voldoende zichtbaarheid van het onderzoekscentrum  en de lopende projecten. 
 • Je bent de contactpersoon naar Radiant (samenwerking negen pabo’s) onderzoek. 
 • Je zorgt voor goede interne verbindingen met management, onderwijsontwikkeling en innovatie en vertegenwoordigt het onderzoekscentrum waar mogelijk. 
 • Je onderhoudt contacten met relevante partners en instellingen. 
 • Je bent actief in het verwerven van externe bekostiging van onderzoek, bij voorkeur in samenwerking met partners. Je bent alert is op calls (bijvoorbeeld NWO, SIA, NRO) en actief op zoek naar nog niet aangeboorde kanalen. 

3.    Coördinatie van het onderzoekscentrum 

 • Je voert regie op het onderzoekscentrum,  ziet toe op de uitvoering van besluiten en de voortgang van het werk. 
 • Je onderhoudt contacten met alle afdelingen van Driestar educatief en zoekt actief naar mogelijkheden om onderzoek te verbinden aan curriculumontwikkeling (opleidingen), innovatie op scholen (onderwijsadvies) en vraagstukken van partners uit het werkveld. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van het kwaliteitsbeleid van het onderzoekscentrum. 
 • Je onderzoekt de wensen van Driestar educatief met betrekking tot promovendi en promotietrajecten en volgt promovendi. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het jaarplan en de viermaands rapportage en voor de bewaking van het budget. 
 • Je bent voorzitter van het overleg met de WAR (Wetenschappelijke Adviesraad voor de Kennisontwikkeling). 

 4.    Onderhouden van contacten 

 • Je onderhoudt intern en extern contacten om de belangen van Driestar educatief te behartigen en om af te stemmen en te onderhandelen over beleids- en projectafspraken en over de implementatie van nieuw beleid. 
Een benoeming i.c.m. de functie course director Leren en innoveren is bespreekbaar.

Dit ben jij 

 • Je vormt samen met de lectoren het presidium en je zit dit voor. Het presidium is verantwoordelijk voor de koers, de keuzes, de uitvoering, de kwaliteitszorg en de besteding van de middelen. 
 • Je legt periodiek verantwoording af aan het managementteam van de hogeschool over de werkzaamheden en projecten. 
 • Je hebt ervaring met het verrichten van academisch onderzoek en bent bij voorkeur gepromoveerd. 

Interesse? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. L.B. (Lennart) Visser, 06-1966 3994 / l.b.visser@driestar-educatief.nl, of drs. A. (Annelies) Kraaiveld, 06 5258 1150 / a.kraaiveld@driestar-educatief.nl. Heb je belangstelling?
Stuur je sollicitatie voorzien van cv en motivatie uiterlijk 22 november 2022 naar vacatures@driestar-educatief.nl. Je kunt je interesse met onderbouwde motivatie kenbaar maken via het sollicitatieformulier tot en met uiterlijk 22 november 2022.

 

Solliciteer direct!
 
Aanhef:


Waar zag je de vacature?:


 
     
In onze sollicitatiecode lees je hoe wij sollicitaties behandelen.