Driestar educatief zoekt vanaf eind september 2023 een: 

Redacteur Bronwijzer havo / vwo (freelance/ZZP) 

Het betreft een opdracht voor ca. 300-350 uur voor de duur van het project.  

De functie 

Goede lesmethodes ondersteunen, inspireren en faciliteren de docent bij het leidinggeven aan het leerproces van de leerlingen. De lesmethodes van Driestar onderwijsadvies onderscheiden zich door een christelijke wereldvisie en toepassing. We geven diverse lesmethodes voor het voortgezet onderwijs uit. Iedere vijf jaar worden die met gebruikers geëvalueerd, doorontwikkeld of grondig herzien. Zo blijven we aansluiten op de wensen van de leraar, de actualiteit en de kerndoelen van het vak. 
 
De methode Bronwijzer voor het vak geschiedenis wordt ontwikkeld voor de onderbouw van havo / vwo (klas 1, 2 en 3).
 
De herziening van Bronwijzer havo / vwo verloopt in fasen. In het najaar van 2023 wordt het leermiddelen-ontwerp (LMO) opgesteld. Afhankelijk van een akkoord van de opdrachtgevers zal er naar verwachting vanaf maart 2024 geschreven gaan worden aan de lesmethode. De methode bestaat uit: tekstboeken, werkboeken, digitale vragen en een handleiding voor docenten.
 
Verwachte planning: 
 •  oktober 2023-januari 2024: ontwikkeling LMO 
 • maart 2024-voorjaar 2025: schrijffase klas 1 havo / vwo
 • voorjaar 2025-voorjaar 2026: schrijffase klas 2 havo / vwo
 •  voorjaar 2026-voorjaar 2027: schrijffase klas 3 havo / vwo

Wat vragen wij? 

 Een redacteur Bronwijzer: 
 • beschikt over creatieve taalvaardigheid; 
 • kan deze taalvaardigheid aanwenden voor het herzien van werk- en tekstboeken voor genoemde leerlingen;
 • kent de leefwereld van jongeren van 12-15 jaar; 
 • heeft ruime ervaring met de doelgroep (leerlingen in onderbouw havo / vwo van het reformatorisch voortgezet onderwijs);
 • heeft zicht op het vak geschiedenis, zowel inhoudelijk als didactisch; 
 • kan meedenken over de ontwikkeling van het LMO;
 • kan tijdens de schrijffase van de werk- en tekstboeken werken aan de hand van dit LMO; 
 • is accuraat; 
 • werkt goed samen met meelezers en andere redacteuren; 
 • kan kritiek ontvangen en verwerken; 
 • communiceert helder; 
 • werkt volgens planning; 
 • onderschrijft onze christelijke identiteit, de grondslag van onze instelling (namelijk dat de Bijbel de norm is van waaruit we handelen) en heeft een hartelijke verbondenheid met het gereformeerd belijden; 
 • deelt onze kernwaarden: toewijding, betrouwbaarheid, wijsheid, bewogenheid en moed;
 • heeft affiniteit met het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs. 

Wat bieden we? 

 • Een freelanceopdracht voor ca. 300-350 uur binnen een professionele cultuur en daarbij de mogelijkheid om bij te dragen aan lesmethodes die een belangrijke bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs.
 • Een tarief van €45,00-€65,00 per uur (afhankelijk van achtergrond en ervaring).
 • Samenwerken met andere onderwijsprofessionals binnen een gemotiveerd team.

Organisatie 

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen we met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies. Ons ideaal is mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hen iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben. Daar maken we ons sterk voor, samen met scholen, (aankomende) leraren, ouders en achterban. We ontwikkelen kennis op drie gebieden: leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van onze organisatie. 

Interesse? 

Voor informatie over de functie kan contact opgenomen worden met Jacob Jan van Rijs (projectleider), j.j.vanrijs@driestar-educatief.nl of telefoon: +31182760354 / 06-20859723. Reageren kan via het sollicitatieformulier op deze website.  
 
Je kunt tot en met maandag 28 augustus solliciteren via het sollicitatieformulier. Gesprekken vinden plaats op D.V maandag 4 of woensdag 6 september 2023. Verkennende gesprekken met kandidaten die zich voor de zomerperiode melden, kunnen eventueel ook worden gepland op 3 of 5 juli. Een proefopdracht maakt deel uit van de procedure.
 
Solliciteer direct!
 
Aanhef: 
     
In onze sollicitatiecode lees je hoe we jouw sollicitatie behandelen.