Ben je orthopedagoog en wil je werken met leerlingen in het primair onderwijs en hun opvoeders? Wil je jouw christelijke identiteit een rol geven in je werk als behandelaar? Dan komen we graag met jou in contact. Driestar educatief zoekt voor het thuisbasisteam in Kapelle (Zeeland) een
 
Orthopedagoog (0,6 fte)
 
De functie
Als orthopedagoog verricht je periodieke consultatie op scholen in Zeeland en voer je psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek uit. Je vertaalt de resultaten naar een aanpak die aansluit bij wat de leerling en zijn opvoeders nodig hebben. Je adviseert en ondersteunt de intern begeleider, leerkrachten en directeuren rondom het verbeteren van de zorgstructuur van de scholen. Met jouw expertise lever je een bijdrage aan interne en externe overleggen. Je vormt samen met de medewerkers in Kapelle een thuisbasisteam dat zorgdraagt voor een integrale ondersteuning van scholen op leerling- en schoolniveau.
 
De resultaatgebieden en bijbehorende kernactiviteiten voor de orthopedagoog zijn:
 1. Diagnostiek en advisering
 • uitvoeren van onderzoeken bij leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden;
 • voeren van (intake/advies) gesprekken met leerlingen en ouders en andere betrokkenen en ondersteunen bij het maken van handelingsplannen;
 • adviseren van (individuele) leerkrachten/docenten, intern begeleiders en ouders;
 • zo nodig adviseren van doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties;
 • opstellen van rapportages n.a.v. onderzoeken en gesprekken en evalueren. 
 1. Behandeling
 • uitvoeren van het behandelingsplan van leerlingen;
 • schrijven van verslagen naar aanleiding van de behandeling;
 • trainen van leerlingen, ouders en leerkrachten. 
 1. Coaching
 • uitvoeren van geplande consultaties;
 • voeren van gesprekken met leerkrachten;
 • werken in een multidisciplinair team;
 • opzetten en uitvoeren van groepsdynamische trajecten met leerlingen, leerkrachten en ouders;
 • vertalen van het eigen werk in trainingen en cursussen.  
 1.   Bijdragen aan de ontwikkeling op het vakgebied
 • volgen en analyseren van ontwikkelingen en voorstellen doen voor vernieuwing van het aanbod;
 • deelnemen aan overleggen (o.a. intervisie, vakinhoudelijke bijeenkomsten);
 • bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van een kleinschalig project of deelprojecten;
 • bijdragen aan de continu├»teit en ontwikkeling van de organisatie vanuit het eigen vakgebied (ambassadeur van Driestar educatief);
 • schrijven van artikelen over orthopedagogische onderwerpen.
We maken graag kennis met jou als je:
 • In het bezit bent van een relevante masteropleiding op WO-niveau (Orthopedagogiek of Psychologie);
 • ervaring hebt in of affiniteit hebt met het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs;
 • beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en overtuigingskracht hebt om scholen aan onze organisatie te binden;
 • gericht bent op samenwerking, analytisch sterk bent en je je flexibel kunt opstellen;
 • energiek en empathisch bent en denkt in oplossingen en mogelijkheden;
 • bereid bent je in te zetten voor de genoemde resultaatgebieden en kernactiviteiten;
 • onze christelijke identiteit en de grondslag van onze instelling onderschrijft (namelijk dat de Bijbel de norm is van waaruit we handelen) en je een hartelijke verbondenheid met het gereformeerd belijden hebt;
 • onze kernwaarden deelt. 
Als orthopedagoog leg je verantwoording af aan het thuisbasisteam en indirect aan de manager onderwijsadvies over de werkzaamheden die genoemd worden in de resultaatgebieden. We vragen enige flexibiliteit met betrekking tot jouw uren inzet en met betrekking tot reizen. Voor deze functie geldt dat je 80% declarabel bent. Uiteraard bieden we een goed inwerktraject aan.
 
Vervolgprocedure
Na de sluitingsdatum kan een aantal sollicitanten geselecteerd worden voor een  groepsassessment op 20 februari a.s. van 9.30u-12.00u in Kapelle. Bij een groepsassessment ontmoeten alle geselecteerde kandidaten elkaar en werken (soms ook gezamenlijk) aan opdrachten. Met dit assessment krijgen de assessoren een goed beeld van de kandidaten. Op grond daarvan kunnen zij een gefundeerde keuze maken met welke sollicitant de procedure vervolgd zal worden. Daarnaast krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen kwaliteiten.

Informatie
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marianne Nijsse-Engelbracht, telefoon 06-52581193, e-mail m.j.a.engelbracht@driestar-educatief.nl of Gerben Heldoorn, manager onderwijsadvies, 06-55898672, e-mail g.j.heldoorn@driestar-educatief.nl

Sollicitaties
Je kunt je sollicitatie tot en met 23 januari 2019 richten aan: vacatures@driestar-educatief.nl.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang ten opzichte van externe kandidaten.
 
Solliciteer direct!
 
Aanhef:


Waar zag je de vacature?:


 
     
In onze sollicitatiecode lees je hoe wij sollicitaties behandelen.