Binnen Driestar educatief is er vanaf eind september 2021 ruimte voor een:
 

Eindredacteur methodeontwikkeling (freelance/ZZP)
voor de methode
Bronwijzer VMBO

Het betreft een opdracht voor 250 uur.

De functie

Goede lesmethodes ondersteunen, inspireren en faciliteren de docent bij het leidinggeven aan het leerproces van de leerlingen. De lesmethodes van Driestar onderwijsadvies onderscheiden zich door een christelijke wereldvisie en toepassing. We geven diverse lesmethodes voor het voortgezet onderwijs uit. Iedere vijf jaar worden die met gebruikers geƫvalueerd, doorontwikkeld of grondig herzien. Zo blijven we aansluiten op de wensen van de leraar.
 
De herziening van Bronwijzer VMBO verloopt in fasen. In het najaar van 2021 wordt het leermiddelen-ontwerp (LMO) opgesteld in afstemming met de betrokken redacteuren. Naar verwachting zal er vanaf januari 2022 geschreven gaan worden aan de schrijfproducten. De schrijfproducten die herzien worden, zijn: tekstboeken, werkboeken, digitale vragen en een handleiding voor docenten voor klas 1 en 2 van zowel BB als KGT/ MAVO.
 
Verwachte planning:

 • september-december 2021: ontwikkeling leermiddelenontwerp
 • januari-december 2022: schrijffase klas 1 BB + KGT/MAVO
 • januari-december 2023: schrijffase klas 2 BB + KGT/MAVO
 • voorjaar 2024: oplevering herziene methode.

 De scholen kunnen dan in cursusjaar 2024-2025 gebruik gaan maken van de herziene methode.

Taken:

 • De eindredacteur Bronwijzer VMBO heeft de volgende taken:
 • meedenken in het proces van ontwikkeling van het leermiddelenontwerp;
 • schrijfproducten toetsen aan het leermiddelontwerp;
 • beoordelen van schrijfproducten;
 • bewaken van het niveau;
 • bewaken van de kwaliteit van de schrijfproducten;
 • uitwerking van de leerlijnen beoordelen op consistentie, logische aanpak, helder taalgebruik;
 • leiding geven aan redacteuren:
 • auteurs motiveren;
 • goed samenwerkingsklimaat scheppen;
 • beoordelen van de handleiding;
 • controleren van drukproeven;
 • tijdig signaleren van knelpunten;
 • overleggen met de projectleider;
 • aandeel leveren aan gebruikersbijeenkomst meelezers.

Wat vragen wij?

De eindredacteur Bronwijzer VMBO:

 • beschikt over creatieve taalvaardigheid;
 • kent de leefwereld van jongeren van 12-14 jaar;
 • heeft ervaring met de doelgroep (leerlingen in de brede onderbouw vmbo van het reformatorisch voortgezet onderwijs);
 • heeft zicht op het vak Geschiedenis, zowel inhoudelijk als didactisch;
 • is accuraat;
 • kan leiding geven aan een groep redacteuren;
 • werkt goed samen;
 • levert opbouwende kritiek;
 • kan kritiek goed formuleren;
 • kan kritiek ontvangen;
 • communiceert helder;
 • werkt volgens planning;
 • kan met deadlines werken
 • onderschrijft onze christelijke identiteit, de grondslag van onze instelling (namelijk dat de Bijbel de norm is van waaruit we handelen) en heeft een hartelijke verbondenheid met het gereformeerd belijden;
 • deelt onze kernwaarden;
 • heeft verbondenheid met het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs.

Wat bieden we?

Vanaf eind september 2021 een freelanceopdracht voor 250 uur binnen een professionele cultuur en daarbij de mogelijkheid om bij te dragen aan lesmethodes die een belangrijke bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs. Binnen de opdracht draag je bij aan de ontwikkeling Bronwijzer VMBO onderbouw, waarvoor wordt ontwikkeld:
 • BB klas 1: tekstboek, werkboek en digitale vragen;
 • GT klas 1: tekstboek, werkboek en digitale vragen;
 • BB klas 2: tekstboek, werkboek en digitale vragen;
 • GT/ MAVO klas 2: tekstboek, werkboek en digitale vragen;
 • handleiding voor docenten.

Wanneer de samenwerking door beide partijen als positief wordt ervaren, bestaat de mogelijkheid om de samenwerking voort te zetten – ook na de oplevering van deze methode.

Organisatie

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het  christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen we met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies. Ons ideaal is mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hun iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben. Daar maken we ons sterk voor, samen met scholen, (aankomende) leraren, ouders en achterban. We ontwikkelen kennis op drie gebieden: leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenis-geschriften de grondslag van onze organisatie.

Interesse?

Voor informatie over de functie kan contact opgenomen worden met Melinda Jansen (projectleider Bronwijzer), m.p.jansen@driestar-educatief of 0182-760418 / 06 14 35 51 10. Reageren kan via het sollicitatieformulier op deze website.
Je kunt tot en met maandag 30 augustus 2021 solliciteren via het sollicitatieformulier. Gesprekken vinden plaats op D.V. maandag 6 of dinsdag 7 september 2021. Verkennende gesprekken met kandidaten die zich voor de zomerperiode melden, kunnen eventueel ook worden gepland op 13 of 14 juli.
 
 

Solliciteer direct!
 
Aanhef:


Waar zag je de vacature?:

 
     
In onze sollicitatiecode lees je hoe wij sollicitaties behandelen.