Driestar educatief zoekt met ingang van het nieuwe cursusjaar

docent rekenen (0,5 fte)

of

docent rekenen/onderwijsadviseur rekenen (1,0 fte)

De functie

Als docent rekenen is het jouw taak om op inspirerende wijze kennis en ervaring te vertalen naar de onderwijspraktijk en de studenten te begeleiden tijdens deze ontwikkeling. Je bereidt onderwijsonderdelen voor en begeleidt en beoordeelt studenten bij het maken van opdrachten. 
Tevens ontwikkel je toetsen om de voortgang en resultaten van studenten te meten en te beoordelen. Als docent draag je samen met collega’s van de vakgroep bij aan de continuïteit in het rekenonderwijs. Je levert een bijdrage aan de inhoudelijke en didactische ontwikkeling om het rekenonderwijs op de pabo op uitstekend niveau te houden.
 
Als onderwijsadviseur rekenen begeleid je schoolontwikkelingstrajecten in het primair onderwijs. Je werkt vraaggericht bij het opzetten van een advies- en begeleidingstraject op klas- en organisatieniveau voor een school. Je adviseert en coacht leerkrachten, ib’ers en directies over de inhoud en vormgeving van het rekenonderwijs en bij het ontwikkelen van instructievaardigheden en het differentiëren.
Onze voorkeur heeft het om een functie te creëren waarin beide taken gecombineerd worden. We willen u echter ook uitnodigen te solliciteren wanneer u interesse in een van beide functies heeft.

Wat vragen wij?

 • een relevante afgeronde masteropleiding op het gebied van wiskunde/rekenen (of in opleiding hiervoor), gecombineerd met een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid of een master SEN of Master Leren & Innoveren gecombineerd met een post-hbo opleiding tot rekencoördinator;
 • ruime ervaring in het primair onderwijs;
 • deskundigheid op het gebied van didactiek van het rekenonderwijs en daarbij behorende methoden en technieken;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • flexibele inzetbaarheid in verband met onze lessen voor de dag- en avondopleiding;
 • het onderschrijven van onze christelijke identiteit, de grondslag van onze instelling (namelijk dat de Bijbel de norm is van waaruit we handelen) en een hartelijke verbondenheid met het gereformeerd belijden;
 • het delen van onze kernwaarden;
 • verbondenheid met het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs. 
  Wat bieden wij?
  Driestar educatief biedt een stimulerende werkomgeving in een praktijkgerichte organisatie. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring conform de cao-hbo. Uitgangspunt voor de aanstelling is een benoeming voor een jaar, met intentie tot verlenging. Driestar educatief biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een goed inwerktraject waarin je de organisatie beter leert kennen. Daarnaast biedt Driestar educatief de medewerkers ruimte voor professionalisering.
   

  Organisatie

  Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het  christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen we met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Ons ideaal is mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hun iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben. Daar maken we ons sterk voor, samen met scholen, (aankomende) leraren, ouders en achterban. We ontwikkelen kennis op drie gebieden: leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van onze organisatie.


  Informatie en sollicitatie

  Na de sluitingsdatum wordt een aantal sollicitanten geselecteerd en uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of voor een groepsassessment. In het geval van een groepsassessment ontmoeten alle geselecteerde kandidaten elkaar en werken (soms ook gezamenlijk) aan opdrachten. Met dit assessment krijgen de assessoren een goed beeld van de kandidaten. Op grond daarvan kunnen zij een gefundeerde keuze maken met welke sollicitanten de procedure vervolgd zal worden. Daarnaast krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen kwaliteiten.
   
  Voor informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met dhr. ir. J.J.G. (Jeroen) van Rumpt, onderwijsadviseur en docent Rekenen, tel. 0182-760436, e-mail  j.j.g.vanrumpt@driestar-educatief.nl.
   
  Voor algemene informatie over de opleiding Leraar basisonderwijs (pabo) kun je contact opnemen met mevr. drs. A. (Annelies) Kraaiveld, manager Pabo, tel. 06-52581150, email a.kraaiveld@driestar-educatief.nl of voor onderwjisadvies met dhr.  G.J. (Gerben) Heldoorn MA, manager Onderwijsadvies, tel.06-55898672, email, g.j.heldoorn@driestar-educatief.nl.
   
  Solliciteren kan tot en met 25 april a.s. door middel van het sollicitatieformulier. Gesprekken of groepsassessment vinden plaats op D.V. 10 mei a.s. vanaf 10.00 uur.
  
Solliciteer direct!
 
Aanhef:


Waar zag je de vacature?:


 
     
In onze sollicitatiecode lees je hoe wij sollicitaties behandelen.