Driestar educatief is op zoek naar een

Course director master Leren en innoveren (0,5 fte)

Binnen de master Leren en innoveren (zowel de Nederlandstalige track als de Christian Education track) ontstaat, door vertrek van de course director, een vacature. Met ingang van 1 januari 2023 zoeken we een nieuwe course director die leiding geeft aan de masteropleiding.  

De professionele master Leren en innoveren is een tweejarige deeltijdmaster die wordt aangeboden door de CHE, Viaa en Driestar hogeschool (penvoerder). De studenten die deze master volgen, zijn als leraar werkzaam in alle soorten van onderwijs (hbo, mbo, vo, po, sbo). Naast de Nederlandstalige groepen is er ook een Engelstalige groep binnen de track master Learning and Innovation – Christian Education. Deze groep bestaat uit acht studenten afkomstig van drie continenten. 

Het docententeam van de NL-talige tracks bestaat uit zeven docenten die afkomstig zijn van de drie hogescholen (CHE, Driestar, Viaa). Het docentteam van de Engelstalige variant bestaat uit driestardocenten en een aantal buitenlandse gastdocenten. Met elkaar vormen deze docenten een dynamische professionele leeromgeving.  

Dit ga je doen 

Als course director geef je leiding aan het docententeam en ben je verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken en de inhoudelijke afstemming en (door)ontwikkeling van de masteropleiding. Ook participeer je als docent in de opleiding en begeleiding.   

 • Je geeft functioneel leiding aan het team van de master Leren en innoveren, track Teacher Leader en de track Christian Education.
 • Je zorgt voor de voorbereiding van het jaarlijkse formatie- en activiteitenplan.
 • Je initieert en neemt deel aan de selectieprocedure bij benoeming van nieuwe docenten.
 • Je streeft naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de drie hogescholen binnen het docententeam van de reguliere masteropleiding.
 • Je werkt innovatief en vertaalt visie in beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor jaarplanning/roostering en regelmatig overleg met docenten en co√∂rdinatoren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van documenten zoals de studiegids, routekaart teacher leader.
 • Je draagt zorg voor het voor bijblijven van de docenten in de master t.a.v. professionalisering en nieuwe ontwikkelingen. 
 • Je bent verantwoordelijk voor marketing- en PR-activiteiten.
 • Je draagt i.s.m. de afdeling kwaliteitszorg zorg voor het doorlopen van de PDCA-cyclus. 
 • Je bent primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en de uitvoering van het onderwijs en de bijbehorende processen zoals planningen, symposia, diplomering, etc.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke (door)ontwikkeling en inhoudelijke aansturing van de opleiding.
 • Je bent het gezicht van de door drie hogescholen (Driestar educatief, CHE en Viaa) aangeboden master Leren en innoveren van de Christian Education track.
 • Je bent verantwoordelijk voor het co√∂rdineren van processen ten behoeve van visitaties en voor het vertalen van aanbevelingen naar eventuele herzieningen.
 • Je bent (eind)verantwoordelijk voor het accreditatieproces.
 • Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van nieuwe tracks binnen de master.
 • Je neemt deel aan het Landelijke Netwerk Masters Leren en innoveren. 
Een benoeming i.c.m. de functie regisseur Onderzoek, onderwijs en innovatie is bespreekbaar. 

Dit ben jij

 • Je hebt ervaring met het geven van leiding aan professionals.
 • Je hebt ervaring met en kennis van het doen van praktijkgericht actieonderzoek.
 • Je bent bereid aan te sluiten en actief mee te denken met de ontwikkelingen binnen de masteropleiding, zowel op opleidingsniveau als op landelijk niveau.
 • Je bent enthousiast om op academisch-professioneel masterniveau verantwoordelijk te zijn voor onze masteropleidingen.
 • Je hebt bij voorkeur een promotieonderzoek afgerond of hier succesvol mee bezig. 
 • Je past bij de christelijke identiteit van Driestar hogeschool. 

Interesse?  

Heb je vragen over de inhoud van de functie, dan kun je die stellen aan dr. L.B. (Lennard) Visser, tel. 06-19663994 / l.b.visser@driestar-educatief.nl, of dr. K. (Klaas) Tippe, 06-51355358 / k.tippe@driestar-educatief.nl. Meer over de master Leren en innoveren is te lezen op www.masterli.org en klik op de link voor de track Christian Education

Je kunt je interesse met onderbouwde motivatie kenbaar maken via het sollicitatieformulier tot en met uiterlijk 22 november 2022.

 

Solliciteer direct!
 
Aanhef:


Waar zag je de vacature?:


 
     
In onze sollicitatiecode lees je hoe wij sollicitaties behandelen.