Wie zijn wij?

Goed onderwijs en goede zorg. Dat is ons ideaal. We vormen en inspireren studenten, leraren en leidinggevenden van scholen in Nederland en daarbuiten. Ook richten we ons op opvoeders thuis en in (zorg)instellingen. Onze toerusting en vorming gebeurt gedeeltelijk in de opleidingen van onze hogeschool, maar ook met diensten en producten van Driestar onderwijsadvies.
 
We geloven dat goed onderwijs gefundeerd is op de Bijbel, gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en verworteld in de christelijke traditie. Wat ons betreft gaat dat vooral over de opvoeder zelf: de christelijke leraar en de gelovige ouder die als gids kinderen bij de hand neemt. Het gaat ook over ons als medewerkers van Driestar educatief: we proberen ons werk te doen in verbondenheid met de Heere.
 
Onze medewerkers zijn christen en actief lid van een kerkelijke gemeente waar de Bijbel centraal staat. Van onze medewerkers vragen we instemming met de grondslag van Driestar educatief. We geloven dat de Bijbel het Woord van God is en willen ons daar in ons handelen door laten leiden. We voelen ons verbonden met de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) en de reformatorische traditie.

Kernwaarden

Vanuit deze basis heeft Driestar educatief een vertaling gemaakt naar kernwaarden die vorm en gestalte geven aan onze christelijke identiteit: toewijding, betrouwbaarheid, wijsheid, bewogenheid en moed. De kernwaarden zijn uitgewerkt in het instellingsplan 2023-2026 van Driestar educatief. 

 

Professionele cultuur

Driestar educatief streeft naar een professionele cultuur. Daarmee bedoelen we dat we samen aan de slag zijn om onze ambitie te bereiken, maar ook dat we persoonlijk verantwoordelijk zijn voor onze bijdrage aan de organisatie. Iedere medewerker is aanspreekbaar op persoonlijk leiderschap: hij draagt zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn werk en voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Als collega’s proberen we optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en werken we samen aan resultaten.

Arbeidsomstandigheden en flexibiliteit

Driestar educatief voert actief beleid op gebied van arbeidsomstandigheden en re-integratie en verzuim. Deeltijdarbeid benaderen we positief. Door middel van flexibele werktijden kan er prima balans worden gevonden tussen werk en privé. 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van Driestar educatief zijn uitstekend. We lichten ze hier kort toe. Wil je meer weten? Download de CAO-HBO 2022-2023 (pdf).

 

Salaris

Je salaris is conform de cao-hbo en je vakantiegeld bedraagt 8 procent van je brutojaarsalaris. Onze eindejaarsuitkering is 8,3 procent.

Werkweek

Hoeveel uren je in een week werkt hangt natuurlijk af van je keuze voor fulltime of parttime. Bij een fulltime benoemingsomvang wordt veertig uur per week gewerkt en geldt een normjaartaak van 1659 uur.

Pensioen

Je pensioen hebben we ondergebracht bij ABP, Nederlands grootste pensioenverzekeraar. Heb je ergens anders al pensioen opgebouwd? Dan bestaat er een mogelijkheid tot waarde-overdracht. Meer informatie hierover vind je op www.abp.nl.

Zorgverzekering

Driestar educatief heeft voor de ziektekostenverzekering collectieve contracten afgesloten met Pro Life en Zilveren Kruis Achmea. Dit houdt in dat je bij het afsluiten van een contract bij Pro Life en Zilveren Kruis Achmea korting krijgt op de premies.