Contact

Heb je een vraag? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen of neem contact op met de afdeling Personeelszaken van Driestar educatief. Dat kan telefonisch op 0182-540333, of per e-mail

Adres
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD  GOUDA (route of routeplanner)
 

Postadres
Postbus 368
2800 AJ  GOUDA

Er is ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid op ons eigen parkeerterrein. Hier zijn twee oplaadplaatsen voor elektrische auto's beschikbaar.

 

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

1 - Onze actuele vacatures staan vermeld in het overzicht Vacatures op deze site.
2 - Klik op de knop ‘solliciteren’ en vul de gevraagde gegevens in.
3 - Wij nemen sollicitaties ontvangen voor de sluitingstermijn van een vacature in behandeling.
4 - Driestar educatief nodigt geselecteerde kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek of een groepsassessment (selectiebijeenkomst).
5 - Na een sollicitatiegesprek of selectiebijeenkomst volgt een referentieronde. Na inwinnen van de referenties en positieve uitkomst dragen wij de geselecteerde kandidaat voor benoeming voor aan het college van bestuur. Afhankelijk van het functieniveau is bij dit benoemingsgesprek een lid van de raad van toezicht aanwezig.
6 - Het college van bestuur streeft ernaar de selectieprocedure af te ronden binnen een termijn van vier weken, gerekend vanaf de sluitingsdatum van de sollicitatietermijn. Zie ook onze sollicitatiecode op deze site.
7 - Na een positief benoemingsgesprek met het college van bestuur ontvangt de kandidaat van P&O na afloop van het gesprek de benoemingsbrief en de benodigde documenten waarmee de indiensttreding geformaliseerd en de arbeidsovereenkomst opgemaakt kan worden. Bij sommige functies vragen wij om een verklaring van goed gedrag (VOG).

Wanneer krijg ik reactie op mijn sollicitatie?

Wanneer je je motivatiebrief en cv uploadt bij de betreffende vacature krijg je direct een bevestiging wanneer deze is aangekomen. Twee tot drie weken na sluitingsdatum van de vacature krijg je een persoonlijke reactie per brief of e-mail. Dit kan een uitnodiging zijn voor een gesprek of een selectiebijeenkomst, of het bericht dat je helaas niet tot de kandidaten behoort met wie we de procedure vervolgen.

Wat gebeurt er met mijn open sollicitatie?

Bij Driestar educatief zijn open sollicitaties welkom. Voor een aantal functies en/of beroepsgroepen houden wij een portefeuille aan. Na ontvangst van je open sollicitatie beoordelen wij of we je sollicitatie voor maximaal 1 jaar opnemen in deze portefeuille. Op het moment dat wij een passende vacature hebben, ontvang je van ons bericht.

Wat betekent de reformatorische grondslag van de organisatie voor de medewerkers?

Onze medewerkers zijn christen. Dat betekent dat we ons werk proberen te doen in verbondenheid met de Heere. Onze medewerkers zijn actief lid van een kerkelijke gemeente waar de Bijbel centraal staat. We geloven dat de Bijbel het Woord van God is en willen ons daar in ons handelen door laten leiden. We voelen ons verbonden met de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) en de reformatorische traditie. Van onze medewerkers vragen we instemming met de grondslag van Driestar educatief.
 

Ik heb nog geen lesbevoegdheid. Heeft het dan zin om te solliciteren naar de functie van docent?

Ja, voor Driestar educatief zijn talent voor het vakgebied en communicatieve en sociale vaardigheden namelijk minstens zo belangrijk. Als je bereid bent om de lesbevoegdheid te behalen, biedt Driestar educatief je de mogelijkheden hiertoe. Lijkt lesgeven op de pabo je leuk maar heb je misschien niet de juiste opleiding of ervaring, neem dan contact op met de contactpersoon die in de vacature vermeld staat of stel je vraag via het contactformulier. ​

Ik heb geen masterdiploma. Heeft het zin om te solliciteren naar de functie van docent?

Driestar educatief streeft ernaar om het aantal docenten met een masterdiploma te vergroten. Daarom beschikken nieuwe docenten ten minste over een masterdiploma en een academisch werk- en denkniveau. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan Driestar educatief bij een uitermate geschikte kandidaat besluiten om van deze regel af te wijken. Dit wordt per situatie beoordeeld.

Wat doet een onderwijsadviseur?

Als onderwijsadviseur begeleid je schoolontwikkelingstrajecten in onder andere het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. Je bent betrokken bij advies- en begeleidingstraject op klas- en organisatieniveau voor een school. Je adviseert en coacht leerkrachten, ib’ers en directies over de inhoud en vormgeving van onderwijs en het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en groepen. Van een onderwijsadviseur vragen we hbo werk- en denkniveau en ruime werkervaring als intern begeleider of managementteamlid. Daarnaast is voor de onderwijsadviseur met aandachtsgebied ICT affiniteit en ervaring met leerlingvolgsystemen (zoals ParnasSys, Leerlijnen en ZIEN!) belangrijk. Indien er een vacature is, dan staat deze vermeld op deze site en kun je gericht solliciteren. Een open sollicitatie is ook welkom.

Wat doet de afdeling leerlingenzorg van Driestar educatief?

Driestar onderwijsadvies heeft gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen in dienst met een brede kennis van onderwijs en zorg. Onze klanten zijn scholen en zij vragen bij ontwikkel- en of leerstoornissen onze expertise. Wij hebben kennis om middels goede handelingssuggesties te komen tot goede vervolgstappen passend bij het unieke kind in zijn/haar context. Dit doen we door tijdens periodieke consultaties op scholen bij zorgvragen af te stemmen welke pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en eventueel behandeling nodig is.

Driestar educatief biedt ook hulp aan kinderen met dyslexie. Regelmatig zoeken we behandelaren die dyslexiebehandelingen geven aan kinderen in een bepaalde regio. Heb je een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van dyslexie, dan nodigen we je van harte uit om op een vacature te solliciteren.  Voor een functie als dyslexiebehandelaar vragen we dat je minimaal 1 dag per week beschikbaar bent om dyslexiebehandelingen in een regio te kunnen geven en dat je de beschikking hebt over een auto

Ik wil graag stage lopen bij Driestar educatief. Wat zijn de mogelijkheden?

Driestar educatief heeft regelmatig stageplaatsen beschikbaar. Binnen Driestar onderwijsadvies gaat het bijvoorbeeld om deeltijd stageplaatsen voor masterstudenten orthopedagogiek, Psychologie of onderwijskunde. Deze stages starten in het nieuwe cursusjaar. Vacatures voor stageplaatsen vermelden wij op deze website. Wij delen onze stagevacatures ook met stagebureaus van universiteiten en onderwijsinstellingen. Ook zijn er mogelijkheden voor onder andere mbo studenten die een secretariële of financiële opleiding volgen. Is er geen stagevacature, maar wil je je belangstelling kenbaar maken voor een stageplaats? Stuur ons je een stageverzoek voorzien van je CV via het contactformulier op de pagina 'Contact'
 

Zijn er mogelijkheden om na mijn studie tijdelijk werkervaring op te doen?

Informeer via ons contactformulier naar de mogelijkheid voor een werkervaringsplaats.  

Open sollicitatie

Wil je een open sollicatie doen? Dat mag altijd! Dit kun je doen door onderstaand formulier in te vullen. 
Solliciteer direct!
 
Aanhef:

     
     
Voer beveiligingscode in:
 Security code
In onze sollicitatiecode lees je hoe we jouw sollicitatie behandelen.